Pianiste & Pianodocente

Tarieven

Tarieven 2022-2023

  Leerlingen jonger dan 21 jaar en studenten Overige leerlingen
  Bedrag per maand* Bedrag per maand*
20 minuten per week € 54,- n.v.t.
30 minuten per week € 80,-
€ 88,-
45 minuten per week € 119,50 € 130,-
60 minuten per week € 158,- € 174,-
Eenmalige proefles Gratis Gratis

* Betaling gedurende 10 maanden per jaar, tarieven gebaseerd op 38 lesweken. Er kan op elk moment in het jaar gestart worden met de lessen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

Het is gebruikelijk om te starten met lessen van 30 minuten. Voor sommige jonge kinderen is het beter om 20 minuten pianoles te krijgen, en voor gevorderde leerlingen die langere stukken spelen kan 45  of 60 minuten per week beter passen. Voor gevorderde volwassen leerlingen is het ook mogelijk om bijvoorbeeld eens per twee weken een les van een uur te volgen. Bij lessen om de week geldt de helft van bovengenoemd tarief.
Bij tijdig afmelden is het mogelijk een gemiste les in te halen.
In sommige gevallen is het mogelijk om losse lessen af te spreken. Dit is een flexibele lesvorm, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat elke week op hetzelfde tijdstip een pianoles gevolgd kan worden. Vraag naar de mogelijkheden.
Er kan eenmalig een vrijblijvende proefles gevolgd worden, voordat werkelijk met de lessen begonnen wordt.